JAVA Fundamentals

OBIECTIVELE CURSULUI :

 • Intelegerea conceptului de programare orientata obiect (OOP)
 • Invatara bazelor programarii in limbajul  Java
 • Cunoasterea instrumentelor de lucru si a librariilor in Java
 • Realizarea independenta a unui program in Java

DURATA :

 • 24 Ore

DIN PROGRAMA CURSULUI :

 • Instalarea Java (JDK) si aplicatiile necesare
 • Clase si obiecte, Atribute si metode, Constructori
 • Static si final, Incrementare, Tipuri de date, Instructiuni
 • Array-uri, Clasa Object, Interfete
 • Clase abstracte, Clase si metode final, Descriere operatori
 • GUI
 • Comparatie AWT – SWING
 • Evenimente si Listeneri
 • Prezentare generala NetBeans
 • Realizarea de exercitii practice in Java
 • Realizarea unei aplicatii in Java

PRET

 • 350 Eur